ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
4JMT8SF4NJ
บ้านนาดีวิทยา
ที่อยู่ : หมู่13 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
6 คน
นายเสงี่ยม โมธรรม
เบอร์โทร : 0982231126
นายธนาชาติ จันปุ่ม
เบอร์โทร : 0910643337
การจองสำเร็จ
2
BVHSWACVTV
โรงเรียนบ้านนาแก
ที่อยู่ : อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต2
7 คน
นายสุพินิจ ปะวะลัง
เบอร์โทร : 0812625080
นายสุพินิจ ปะวะลัง
เบอร์โทร : 0812625080
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม