ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
T8Q2EHVJ5R
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต.ธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
15 คน
15 คน
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
เบอร์โทร : 0655304518
นายคมสันต์ แสงงาม
เบอร์โทร : 0931015242
การจองสำเร็จ
2
C2GLXY9DG2
ร.ร.บ้านบ่อบึงโพนจาน
ที่อยู่ : ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
4 คน
นายยงยุทธ สายสุด
เบอร์โทร : 0892847735
นายไสว เกษกัน
เบอร์โทร : 0872505989
การจองสำเร็จ
3
VMC4D2HR41
หนองแวงเรือประชาศึกษา
ที่อยู่ : เลขหมู่ที่ 7ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
5 คน
1 คน
16 คน
นายเสริมศรี พรหมภักดี
เบอร์โทร : 0862229559
นายสมแก้ว จอมทอง
เบอร์โทร : 0827434070
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม