ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
VRQ9MBSU06
บ้านคำผักหนาม
ที่อยู่ : ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
12 คน
นายชราวุธ วะชุม
เบอร์โทร : 0956132681
นางรัษฎาพร สุขหงษ์
เบอร์โทร : 0872568681
การจองสำเร็จ
2
9QCYUZ5U7V
โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
ที่อยู่ : 131 ม.2 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
6 คน
นายวัฒนา ทองยศ
เบอร์โทร : 0984703555
น.ส.ปริชาติ อินทรศิลา
เบอร์โทร : 0910329974
การจองสำเร็จ
3
ZGAV65135Z
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
ที่อยู่ : ม5 บ้านน้ำใส ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
7 คน
นางละมัย รัตนธรรมธาดา
เบอร์โทร : 0898427238
นางภัคนันท์ ปรีกุล
เบอร์โทร : 0921463588
การจองสำเร็จ
4
QXFYWUWB1Y
บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
ที่อยู่ : หมู่3 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
14 คน
นายอดุลไทย บัวชุม
เบอร์โทร : 0962585748
น.ส.จินตนาการ บัวเคน
เบอร์โทร : 0962585748
การจองสำเร็จ
5
EJ6U2J2A9V
บ้านโนนขาม
ที่อยู่ : 1 หมู่ 1 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8 คน
นายนิวัฒ เมาะลาษี
เบอร์โทร : 0868679132
นางศุภานิช เรือนแก้ว
เบอร์โทร : 0637576396
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม