ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
DM35X6RQT5
บ้านกุดเขียว
ที่อยู่ : ตำบลแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ดเขต 2)
10 คน
นางศศิธร หน่ายครบุรี
เบอร์โทร : 0813891652
นางวิไล อรุโณ
เบอร์โทร : 0982485394
การจองสำเร็จ
2
6C5FRF94CR
บ้านสระครก
ที่อยู่ : บ้านสระครก ตำบล หนองบัวสระอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา (เขต 6)
5 คน
นายอภิรัตน์ นาดี
เบอร์โทร : 0862458518
นายนวพงศ์ หาญมนตรี
เบอร์โทร : 0831470130
การจองสำเร็จ
3
EK0EHSFTJE
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
7 คน
นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ
เบอร์โทร : 0817697459
นางวาสนา ไชยชำ
เบอร์โทร : 0819744562
การจองสำเร็จ
4
2FCEWCMK9D
หนองกุงศรีวิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนิงกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
5 คน
นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์
เบอร์โทร : 0821303891
จิรายุทธ เวียงอินทร์
เบอร์โทร : 0843530378
การจองสำเร็จ
5
ZR9WCRA8G9
ขนงพระใต้
ที่อยู่ : 238หมู่2 ต.ขนงพระ.อ.ปากช่อง.จ.นครราชสีมา
3 คน
นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
เบอร์โทร : 0865819022
นางสาววิชชุตา มิระสิงห์
เบอร์โทร : 0956048628
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม