ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
EXZKX8D8JT
โรงเรียนบ้านคำโคกสูง
ที่อยู่ : ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
30 คน
30 คน
นายคณาณัชภูมิ ภูขาว
เบอร์โทร : 0828252879
นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์ุ
เบอร์โทร : 0854557859
การจองสำเร็จ
2
S6KNJHKJV7
โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
ที่อยู่ : บ้านโช๕ชัยพร ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2
6 คน
นายสุนัย ไม่โศก
เบอร์โทร : 0872586776
นางสาวศุภลักษณ์ สายลวดคำ
เบอร์โทร : 0987281046
การจองสำเร็จ
3
RBCA8RA1J6
โรงเรียนเลิงนกทา
ที่อยู่ : 299 ม.12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
22 คน
นายยงยุทธ ภูมิแสน
เบอร์โทร : 045781116
นางสาวฝนใหม่ ศรีใสคำ
เบอร์โทร : 0824959446
การจองสำเร็จ
4
VEKWV74XWD
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
การจองสำเร็จ
5
GP2NUR84B8
วัดเหมสูง สพป.นครราชสีมาเขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
25 คน
22 คน
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
เบอร์โทร : 0611651422
นางสาวพรทิพย์ แก่นพะเนาว์
เบอร์โทร : 0935030890
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม