ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
NQ21YVBQCC
รร.บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
ที่อยู่ : รร.บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ม.3 บ.ห้วยไผ่ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
20 คน
20 คน
20 คน
20 คน
นางสาวศุภาพัชญ์ สินโพธิ์
เบอร์โทร : 0860381167
นางสาวกานต์พิชา ทุมา
เบอร์โทร : 0956724958
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม