ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
3DJAPSERH8
บ้านถนน
ที่อยู่ : ม.6 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
10 คน
นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง
เบอร์โทร : 0868647155
นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง
เบอร์โทร : 0868647155
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม