ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
RTXJ0QBZLX
สามัคคีพิทยาคาร
ที่อยู่ : 93 หมู่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
23 คน
23 คน
23 คน
นายถนอม ไพรหลวง
เบอร์โทร : 0885635136
นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน
เบอร์โทร : 0892799358
การจองสำเร็จ
2
1Q41R0D59Q
สามัคคีพิทยาคาร
ที่อยู่ : 93 หมู่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
23 คน
นายถนอม ไพรหลวง
เบอร์โทร : 0885635136
นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน
เบอร์โทร : 0892799358
การจองสำเร็จ
3
3ZALDU827L
บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
ที่อยู่ : ม.4 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270
4 คน
4 คน
นายอติยะ ศรีถาน
เบอร์โทร : 0808410889
นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์
เบอร์โทร : 0894692659
การจองสำเร็จ
4
CRX3QK6QP6
ภูมิพิชญ
ที่อยู่ : 94​ หมู่​ 13​ ต.เมืองเพีย​ อ.กุดจับ​ จ.อุดรธานี​ 41250
7 คน
นางสุรัตน์​ จงกลณี
เบอร์โทร : 0879454613
นางสาวณัฏฐ์นลี​ กุมภิโร
เบอร์โทร : 0630263267
การจองสำเร็จ
5
8XSZKAUQCN
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ที่อยู่ : ุ646 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
3 คน
นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
เบอร์โทร : 0981045977
นางสาวรุ่งทิวา สิงหัดชัย
เบอร์โทร : 0910546067
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม