ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
QYXHL9VHJ0
โนนเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : 120 หมู่1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จัังหวัดบุรีรัมย์ 31180
9 คน
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
เบอร์โทร : 0804708228
นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์
เบอร์โทร : 0875953075
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม