ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
QYXHL9VHJ0
โนนเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : 120 หมู่1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จัังหวัดบุรีรัมย์ 31180
9 คน
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
เบอร์โทร : 0804708228
นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์
เบอร์โทร : 0875953075
การจองสำเร็จ
2
CR4H65AD8W
โรงเรียนอนุบาลเซกา
ที่อยู่ : 41 หมู่ 1 ถนนโพธิ์ศรี ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
26 คน
นางสุพัตรา เกษขุนทศ
เบอร์โทร : 0847936253
นายฉลอม จันทร์โคตร
เบอร์โทร : 0632723527
การจองสำเร็จ
3
LCB0E5XULN
โซ่พิสัยพิทยาคม
ที่อยู่ : 394 หมู่ 13 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
20 คน
5 คน
20 คน
20 คน
นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
เบอร์โทร : 0610309570
นางสุพัตรา รักชาติ
เบอร์โทร : 0832909959
การจองสำเร็จ
4
TRU2ADLD4Z
บ้านดอนกอก
ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
6 คน
นายทศพล สมขุนทด
เบอร์โทร : 0862456795
นางสาวปวีณา แสนชาลี
เบอร์โทร : 0981377357
การจองสำเร็จ
5
QZZSV737C0
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
ที่อยู่ : 4/12 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
5 คน
นายประวัติ ญวนเหนือ
เบอร์โทร : 0872347835
นางสุกัลยา วงชัยยา
เบอร์โทร : 0918611475
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม