ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
RFS16XMPMN
เทพสถิตวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
30 คน
30 คน
30 คน
นายอมร ชัยวิเชียร
เบอร์โทร : 0898454379
นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
เบอร์โทร : 0959163189
การจองสำเร็จ
2
GBDHUUL7Q1
บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
ที่อยู่ : 268 ม.11 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
10 คน
10 คน
นายชูชาติ หงษ์ขาว
เบอร์โทร : 0811837669
นายสะไกร พูวันนา
เบอร์โทร : 0843922534
การจองสำเร็จ
3
2C9U3A834S
เทพสถิตวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
7 คน
7 คน
นายอมร ชัยวิเชียร
เบอร์โทร : 0898454379
นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
เบอร์โทร : 0812664360
การจองสำเร็จ
4
UQGS8VL1CK
อำนาจเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : ม3​บ.อ่างใหญ่​ ต.บุ่ง​ อ.เมือง​ จ.อำนาจเจริญ​ 37000
16 คน
นายสิทธิชัย​ กองเพียร
เบอร์โทร : 0956169083
นางสุริพร​ โสภากัน
เบอร์โทร : 0653514642
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม