ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BZ3GML8W25
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ที่อยู่ : 163 หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
12 คน
12 คน
12 คน
นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
เบอร์โทร : 042-281279
นายสุรชัย ทองทิพย์
เบอร์โทร : 081-9750470
การจองสำเร็จ
2
TQN9GTX3ZP
บ้านนาเดื่อ
ที่อยู่ : บ้านนาเดื่อ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
8 คน
นายสมชาย จันทร์ถอด
เบอร์โทร : 0636380939
นายสมชาย จันทร์ถอด
เบอร์โทร : 0636380939
การจองสำเร็จ
3
V28DECD38X
โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านงิ้ว ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
10 คน
นายวรรณพ ชิดเมืองปัก
เบอร์โทร : 0981024332
นายณัฐวุฒิ ณัฏฐานภามาศ
เบอร์โทร : 0872391667
การจองสำเร็จ
4
ZBCPX9LJM7
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ที่อยู่ : ุ646 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
4 คน
นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
เบอร์โทร : 0981045977
นางสาวรุ่งทิวา สิงหัดชัย
เบอร์โทร : 0910546067
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม