ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
1LREBJRWJK
โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 153 ม.3 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310
5 คน
นายศุภชัย บุญสิทธิ์
เบอร์โทร : 0817083855
นางกัลยา สิงหาคร
เบอร์โทร : 0847923280
การจองสำเร็จ
2
NR7BAY7HLY
หนองหลวงศึกษา
ที่อยู่ : 137หมู่1ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
14 คน
14 คน
นายธนกร แก้วบัวสา
เบอร์โทร : 0855916632
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
เบอร์โทร : 0899414901
การจองสำเร็จ
3
N3A1U6J0M2
เขาหลวงวิทยา
ที่อยู่ : ม.5 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
26 คน
26 คน
26 คน
นายธราภพ วีระประทีป
เบอร์โทร : 0807633469
น.ส.กัลยาภัทร สุวรรณพันธ์
เบอร์โทร : 0935022155
การจองสำเร็จ
4
Y5FG5R26TM
บ้านเดื่อใต้
ที่อยู่ : ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
4 คน
นายอบชัย เวียนวัน
เบอร์โทร : 0862257616
นางสาวราตรี แพงสาร
เบอร์โทร : 0610608870
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม