ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
1LREBJRWJK
โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 153 ม.3 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310
5 คน
นายศุภชัย บุญสิทธิ์
เบอร์โทร : 0817083855
นางกัลยา สิงหาคร
เบอร์โทร : 0847923280
การจองสำเร็จ
2
NR7BAY7HLY
หนองหลวงศึกษา
ที่อยู่ : 137หมู่1ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
14 คน
14 คน
นายธนกร แก้วบัวสา
เบอร์โทร : 0855916632
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
เบอร์โทร : 0899414901
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม