ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
Y601TB2054
โรงเรียนชุมแพศึกษา
ที่อยู่ : 167 หมู่ 18 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
เบอร์โทร : 0812600589
นางปาริชาต ปาลินทร
เบอร์โทร : 0973138182
การจองสำเร็จ
2
5KNAV650FD
สตรีศึกษา 2
ที่อยู่ : ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
18 คน
18 คน
นางนพพร พันธุ์เสือ
เบอร์โทร : 0934374949
0645599505
เบอร์โทร : 0645599505
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม