ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
G18B88HV49
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
ที่อยู่ : 195 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
60 คน
60 คน
60 คน
นายจงมิตร ศรีไชย
เบอร์โทร : 0973436341
นายสุริยา วุ่นชีลอง
เบอร์โทร : 0872562023
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม