ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
34KWKSZ7LP
อนุบาลจัมปาศรี
ที่อยู่ : จังหวัดมหาสารคาม
5 คน
นายจาตุรนต์ ปะนำหัง
เบอร์โทร : 0854518863
ครูหญิง
เบอร์โทร : 0854518863
การจองสำเร็จ
2
1P6A725PDK
อนุบาลนครจัมปาศรี
ที่อยู่ : 202 ม.6ต. นาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
5 คน
นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง
เบอร์โทร : 0810618589
นางสาวปาริฉัตร แก้วพิมพ์
เบอร์โทร : 0854518863
การจองสำเร็จ
3
6N5SQ3UTFC
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ที่อยู่ : 101 ม.12 ต.บะ อ. ท่าตูม จ.สุรินทร์
15 คน
นายทศพร สมพันธ์
เบอร์โทร : 0862496802
นางวรรภา กฤติยาวรรณ
เบอร์โทร : 0625354266
การจองสำเร็จ
4
FL4KF0TF3Z
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ที่อยู่ : ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
4 คน
นางสายพิน บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810649321
นางสาวสิรินภา จันทกุล
เบอร์โทร : 0973356372
การจองสำเร็จ
5
9FBX60QENN
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ที่อยู่ : 304 หมู่ที่ 13 ถนนเสรีประชา บ้านหนองไผ่ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
5 คน
6 คน
นายจำรัส บุญเชื่อง
เบอร์โทร : 0973394466
นายฤทธิไกร ศรีสุทัศน์
เบอร์โทร : 0969808071
การจองสำเร็จ
6
80N5ZA0MGY
ศรีสองรักษ์วิทยา
ที่อยู่ : 231 ม.2 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
11 คน
11 คน
นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
เบอร์โทร : 0973186415
นางอาภรณ์จิต รัตนไตรศรี
เบอร์โทร : 0833328775
การจองสำเร็จ
7
0RVHQNUBYM
พิมายวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
5 คน
นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง
เบอร์โทร : 0898451572
นายจรัญ เข็มพิมาย
เบอร์โทร : 0821364771
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม