ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
FPFG9P4R4U
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
ที่อยู่ : 96 ม.12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
25 คน
25 คน
นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ
เบอร์โทร : 0951879965
นางกฤษณา มุลมาตย์
เบอร์โทร : 0842799975
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม