ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
XNJV36TDRS
บ้านทุ่งโพธิ์
ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
13 คน
13 คน
นางประนอม กุลอัก
เบอร์โทร : 0823164639
นางสุนันทา ก้อนแพง
เบอร์โทร : 0801909393
การจองสำเร็จ
2
BTEKWZDUZK
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ที่อยู่ : 176 หมู่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
12 คน
ดร.วิเชียร วาพัดไทย
เบอร์โทร : 0981020789
นางสุวิมล พุฒซ้อน
เบอร์โทร : 0933051996
การจองสำเร็จ
3
KQFGVRTV3R
ร่มเกล้า หนองบัวลำภู
ที่อยู่ : ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
14 คน
นายไกรรัตน์ บุญทองแพง
เบอร์โทร : 0908417889
นางกุลภัสสรณ์ แดงนา
เบอร์โทร : 0942969443
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม