ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
9MRD9UX5M4
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : 141บ้านกองโพน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0801697115
นางสาวมนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
เบอร์โทร : 0801697115
การจองสำเร็จ
2
3LAGNEJ0LY
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ที่อยู่ : 104 ม.15 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
60 คน
นางกันตาธรณ์ ตะราช
เบอร์โทร : 0954041405
นายไสว ถนัดไถ
เบอร์โทร : 0843187013
การจองสำเร็จ
3
1FSAPMYS7H
ชุมชนพลับพลา
ที่อยู่ : 64 ม 4 ต พลับพลา อ โชคชัย จ นคราชสีมา
25 คน
ว่าที่ ร.ต.ดนุวัศ ไชยสงค์
เบอร์โทร : 0815498172
นายประกอบ ป้อมทะเล
เบอร์โทร : 0933236709
การจองสำเร็จ
4
BMT4J2ZDVZ
บ้านดงหมู
ที่อยู่ : ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
20 คน
นายตุระชัย ศรีหริ่ง
เบอร์โทร : 0895697871
นายศรัณย์ ภูเกิดพิมพ์
เบอร์โทร : 0942284442
การจองสำเร็จ
5
CQZVM1QHH9
บ้านคำพิมูล
ที่อยู่ : 282 ม.3 บ้านคำพิมูล ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
9 คน
นายครรชิต โชติจำลอง
เบอร์โทร : 0934760498
นายอนุชิต วรชิน
เบอร์โทร : 0872154151
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม