ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
K5YD5283B4
บ้านโนนสวาง
ที่อยู่ : บ้านโนนสวาง หมู่ 3 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
10 คน
นายสมพร ถิ่นปรุ
เบอร์โทร : 0862377799
นายสมพงษ์ สมานทรัพย์
เบอร์โทร : 0932985691
การจองสำเร็จ
2
B4MA243DUH
บ้านโคกไค
ที่อยู่ : ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยถูมิ
5 คน
นายทวี ธรรมโชติ
เบอร์โทร : 0862521925
นายทวี ธรรมโชติ
เบอร์โทร : 0862521925
การจองสำเร็จ
3
UVBU2L76U0
บ้านโคกไค
ที่อยู่ : อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
5 คน
นายทวี ธรรมโชติ
เบอร์โทร : 0862521925
นายทวี ธรรมโชติ
เบอร์โทร : 0862521925
การจองสำเร็จ
4
6ZH9MLGB0A
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
ที่อยู่ : บ้านโนนเปือย ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
15 คน
นางประภากร ทองน้อย
เบอร์โทร : 0902366687
นางประภากร ทองน้อย
เบอร์โทร : 0902366687
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม