ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
TA0AC5YCTB
บ้านหนองสาหร่าย
ที่อยู่ : 113 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
35 คน
สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม
เบอร์โทร : 0822290147
สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม
เบอร์โทร : 0822290147
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม