ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
D2UUQWPQYK
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ที่อยู่ : 145
7 คน
นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล
เบอร์โทร : 0828374589
นางรัชนก คำพระธิก
เบอร์โทร : 0848960131
การจองสำเร็จ
2
F7E27AZGHU
บ้านตะโกบำรุง
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
8 คน
8 คน
นางธัญนันท์ ศกุนตนาด
เบอร์โทร : 0942636287
นางสาวสุมาลี ขันผง
เบอร์โทร : 0981978212
การจองสำเร็จ
3
EJFD7PCG7G
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ที่อยู่ : 200 หมู่ 3 บ้านห้วยขอบ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150
7 คน
7 คน
นายสมจิตร เกตุลา
เบอร์โทร : 0626542625
ครูสาริศา สังพอ
เบอร์โทร : 0951696629
การจองสำเร็จ
4
09GC71UQD3
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ : อำเภออุทุมพรพิสัย
33 คน
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
เบอร์โทร : 0862450204
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
เบอร์โทร : 0862450204
การจองสำเร็จ
5
YHGF6T8NG2
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ที่อยู่ : 304 หมู่ 13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
16 คน
16 คน
นายจำรัส บุญเชื่อง
เบอร์โทร : 0973394466
นางวิษา บุญวรสถิต
เบอร์โทร : 0872522864
การจองสำเร็จ
6
A62BU4JV0L
บ้านคกเลา
ที่อยู่ : ต.บุฮม อ.เชียงคาน. จ.เลย
10 คน
9 คน
9 คน
นางสุพรรณี. กุลภส
เบอร์โทร : 0817684807
นางสุพรรณี. กุลภา
เบอร์โทร : 0817684807
การจองสำเร็จ
7
3TAK06XNWZ
อนุบาลโซ่พิสัย
ที่อยู่ : ต. โซ่ อ. โซ่พิสัย จ. บึงกาฬ
10 คน
นายอภิชาติ คำเพชร
เบอร์โทร : 0971377510
นางจารุณี ฝายทอง
เบอร์โทร : 0990715599
การจองสำเร็จ
8
NXWXVSM54G
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ที่อยู่ : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
4 คน
4 คน
4 คน
นายสุพล เชื่อมพงษ์
เบอร์โทร : 044214935
นายเอกนันท์ ราชเกษร
เบอร์โทร : 0624265424
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม