ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
AMZD0XRCWV
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : อ.ตระกาพืชผล จ.อุบลราชธานี
30 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0660752296
น.ส.มนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
เบอร์โทร : 0801697115
การจองสำเร็จ
2
L2DE1EEJEE
โรงเรียนเซไลวิทยาคม
ที่อยู่ : 116 หมู่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
4 คน
นายธิติพัชร มาลา
เบอร์โทร : 0624916924
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง
เบอร์โทร : 0952275817
การจองสำเร็จ
3
C37D40Q8XJ
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ด่านซ้าย
ที่อยู่ : ม6 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
12 คน
นายชัยวัฒน์ บานเย็น
เบอร์โทร : 0892792520
นางสาวพรรณนิภา บุญเมฆ
เบอร์โทร : 0829514235
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม