ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
AMZD0XRCWV
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : อ.ตระกาพืชผล จ.อุบลราชธานี
30 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0660752296
น.ส.มนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
เบอร์โทร : 0801697115
การจองสำเร็จ
2
L2DE1EEJEE
โรงเรียนเซไลวิทยาคม
ที่อยู่ : 116 หมู่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
4 คน
นายธิติพัชร มาลา
เบอร์โทร : 0624916924
นางสาวศตพร จงแต่งกลาง
เบอร์โทร : 0952275817
การจองสำเร็จ
3
C37D40Q8XJ
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ด่านซ้าย
ที่อยู่ : ม6 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
12 คน
นายชัยวัฒน์ บานเย็น
เบอร์โทร : 0892792520
นางสาวพรรณนิภา บุญเมฆ
เบอร์โทร : 0829514235
การจองสำเร็จ
4
VT3LAN9B79
โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล
ที่อยู่ : 209 หมู่ 3 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
12 คน
นายสวรรค์ มุมกลาง
เบอร์โทร : 0847884805
นายชนะ ภูมลี
เบอร์โทร : 0952311181
การจองสำเร็จ
5
HVVS7KP05W
เบญจมิตรวิทยา
ที่อยู่ : 11 หมู่ 11 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
7 คน
7 คน
5 คน
นายอรุณ ชาวกล้า
เบอร์โทร : 0831472762
นายชนม์วิบูลย์ มาตย์นอก
เบอร์โทร : 0910648717
การจองสำเร็จ
6
9SLPGH6YJZ
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
11 คน
นายวิทูล พลศักดิ์
เบอร์โทร : 0959303253
วิทูล
เบอร์โทร : 0959303253
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม