ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
4YN5FZPYBT
โรงเรียนบ้านห้วยหัน
ที่อยู่ : บ้านห้วยหัน ม.4 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
30 คน
นายหารศึก ภาระหันต์
เบอร์โทร : 0934742359
นายต้นตระการ ตีตรา
เบอร์โทร : 0937465687
การจองสำเร็จ
2
N0J532UVGR
โรงเรียนร่มเกล้า
ที่อยู่ : 76 หมู่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
50 คน
นายรังสรรค์ สุทารัมย์
เบอร์โทร : 0878546314
นายประจักษ์ อินทร์แพง
เบอร์โทร : 0877703345
การจองสำเร็จ
3
VN9AJNQEVV
โรงเรียนบ้านดคกสะอาดศรีบูรพา
ที่อยู่ : ตำบลโคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
30 คน
ปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์
เบอร์โทร : 0981406963
นางวรางคณา ด้วงกลาง
เบอร์โทร : 0856189261
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม