ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BFCQW6Q8PB
แวงน้อยศึกษา
ที่อยู่ : 311 หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
4 คน
4 คน
4 คน
นายทวีศักดิ์ สมนอก
เบอร์โทร : 895784936
นายสรัชศิลป์ พิทักษ์พุทธ
เบอร์โทร : 629329759
การจองสำเร็จ
2
0U8NCV5CRY
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
50 คน
48 คน
นายทวีศักดิ์ สมนอก
เบอร์โทร : 0895784936
นายมนัส นาคำ
เบอร์โทร : 0981581091
การจองสำเร็จ
3
R5D1WS1CYX
แก่นนครวิทยาลัย 2
ที่อยู่ : ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3 คน
นายสำเนียง มิ่งขวัญ
เบอร์โทร : 0897123757
นางประทุมเมศ ช่วงชิต
เบอร์โทร : 0892747722
การจองสำเร็จ
4
TL6W75HZJ5
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ที่อยู่ : บ้านโคกกลาง หมู่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
6 คน
6 คน
นายพิรุฬ วรรณขันธ์
เบอร์โทร : 0801805558
นางพรรณี นามโยธา
เบอร์โทร : 0872202060
การจองสำเร็จ
5
9JP9Y7JRSM
บ้านหนองบัวคำ
ที่อยู่ : ต.นามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
36 คน
นางสาววิลาสินี พุทธดี
เบอร์โทร : 096857451
นายเปรมประชา ไชยสี
เบอร์โทร : 0829205826
การจองสำเร็จ
6
7KLL21F8AG
โรงเรียนบ้านประสุข
ที่อยู่ : 100 หมู่ 13 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
5 คน
นายเพชร กล้าหาญ
เบอร์โทร : 0985864462
นางสาวธัญญ์ทิพา กล้าหาญ
เบอร์โทร : 0625201335
การจองสำเร็จ
7
JF1SKDQKNG
โรงเรียนชุมพลนาคลัง
ที่อยู่ : ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
25 คน
นายพิชิต พันธสี
เบอร์โทร : 0918348918
นายธีรวัฒน์ ศิริมาท
เบอร์โทร : 0918348918
การจองสำเร็จ
8
5PJPL1VHQN
โรงเรียนบ้านตาดทอง
ที่อยู่ : ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
10 คน
นางสุรางค์ ศรีทราไชย
เบอร์โทร : 0857697196
นางมณีพร ทองแท่ง
เบอร์โทร : 0934959832
การจองสำเร็จ
9
NP9WRHZEZA
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
ที่อยู่ : ม.3 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
25 คน
นางอุทุมพร เครือบคนโท
เบอร์โทร : 0850230078
นางบุญทรัพย์ จิระสุโข
เบอร์โทร : 0862434336
การจองสำเร็จ
10
RLC3XQMYJ8
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
ที่อยู่ : ม.7 ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
29 คน
นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ
เบอร์โทร : 0922799481
นางกัญญาวรรณ์ พงษ์สาครสวัส
เบอร์โทร : 0851048178
การจองสำเร็จ
11
W3Z81P2B8L
บ้านหนองแขมอีโล
ที่อยู่ : ม.13 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
7 คน
นายอนันต์ พลยูง
เบอร์โทร : 0945345115
นางสาวปัทมา อุยะวาปี
เบอร์โทร : 0806280918
การจองสำเร็จ
12
JSU1CMND7S
บ้านเขื่องคำ
ที่อยู่ : จังหวัดยโสธร
8 คน
นายสุทัศน์​ สันทา
เบอร์โทร : 0817905825
ผอ​นายสุทัศน์
เบอร์โทร : 0817905825
การจองสำเร็จ
13
UEEYD7WBJA
โรงเรียนบ้านสีโค
ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
10 คน
นางสาวปุญชรัสมิ์ ปิยนันท์วัชร์
เบอร์โทร : 0935028545
นางเพ็ญโพยม. ชมภูพื้น
เบอร์โทร : 0817895120
การจองสำเร็จ
14
AQSG7UCJXH
บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ที่อยู่ : ม.3 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
7 คน
นายวิสัน คำสีหา
เบอร์โทร : 0646524259
นางสาวสุพรรษา จิตรธร
เบอร์โทร : 0862646235
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม