ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
1Y9BH0PSGB
บ้านโจด
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
30 คน
นายเอกภพ บำรุงกลาง
เบอร์โทร : 0890372611
0890372611
เบอร์โทร : 0890372611
การจองสำเร็จ
2
B7G9X67C7F
ศรีณรงค์พิทยาลัย
ที่อยู่ : สุรินทร์
12 คน
นายสุพิน บุญเยี่ยม
เบอร์โทร : 0876621226
นายสุพิน บุญเยี่ยม
เบอร์โทร : 0876621226
การจองสำเร็จ
3
RCZ86ZR0SM
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 25 บ้านบ้านหนองทุ่มพัฒนา ตำบล : สว่างแดนดิน อำเภอ : สว่างแดนดิน จังหวัด : สกลนคร รหัสไปรษณีย์ : 47110
35 คน
35 คน
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
เบอร์โทร : 0930491792
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
เบอร์โทร : 0930491792
การจองสำเร็จ
4
6V3ZFTKU9W
บ้านเชียงดา
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเชียงดา ตำบล : เชียงดา อำเภอ : สร้างคอม จังหวัด : อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ : 41260 โทรศัพท์ : 0-42145608
15 คน
35 คน
นางรันรดา ปากอุตสาห์
เบอร์โทร : 0814565960
นางรันรดา ปากอุตสาห์
เบอร์โทร : 0814565960
การจองสำเร็จ
5
4T1BD91Z37
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบล : ผาอินทร์แปลง อำเภอ : เอราวัณ จังหวัด : เลย รหัสไปรษณีย์ : 42220 โทรศัพท์ : 042801151
18 คน
นายดวงใจ สิงห์พันธ์
เบอร์โทร : 0856454129
นายดวงใจ สิงห์พันธ์
เบอร์โทร : 0856454129
การจองสำเร็จ
6
3NS2AFEVBT
โรงเรียนบ้านหนองแดง
ที่อยู่ : ต.กุดโบสถ์ อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา
48 คน
นายทวีศักดิ์ พันธ์นาม
เบอร์โทร : 0850282855
นางสาวญาณกร ทรัพย์มาก
เบอร์โทร : 0981013200
การจองสำเร็จ
7
1XFFE2C5T1
โรงเรียนบ้านสตึก
ที่อยู่ : 444หมู่13 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11 คน
นางพรรณี ชะบา รักษาการ
เบอร์โทร : 0817257609
ไอลดา ภูวงษา
เบอร์โทร : 0981534670
การจองสำเร็จ
8
CEQB2PHJ71
น้ำคำใหญ่วิทยา
ที่อยู่ : ม.13 บ.น้ำคำ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
20 คน
นายอาวุธ ทองบุ
เบอร์โทร : 0899423320
นางชัชฎาพร อินทะโชติ
เบอร์โทร : 0611351196
การจองสำเร็จ
9
GCPMKRHYT6
บ้านกกกุงงคุรุราษฎร์พัฒนา
ที่อยู่ : หมู่1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
12 คน
ศรัญญา สาลำ
เบอร์โทร : 0862310188
ฉลุลักษณ์
เบอร์โทร : 0824922895
การจองสำเร็จ
10
L17QM7HY4K
รร.บ้านขี้เหล็ก
ที่อยู่ : รร.บ้านขี้เหล็ก ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
3 คน
นายปรีชา พุทธลา
เบอร์โทร : 0813203552
นางสาวอภิญญา กาลัยมะเณ
เบอร์โทร : 0642790363
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม