ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
PSEU5G85EA
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 18 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
28 คน
28 คน
นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
เบอร์โทร : 0933598263
นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
เบอร์โทร : 0933598263
การจองสำเร็จ
2
6NFGMVBXPK
บ้านวังชัย
ที่อยู่ : หมู่6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
10 คน
นายลิขิต วงษาเทพ
เบอร์โทร : 0897097958
นางพัชรินทร์ โสโท
เบอร์โทร : 0880608869
การจองสำเร็จ
3
U1248BF4W5
บ้านโนนสวรรค์
ที่อยู่ : 116 หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
25 คน
นายจอมใจ บุญสินชัย
เบอร์โทร : 0872243343
นางสาวภัสชา ปะกิริโย
เบอร์โทร : 0923724017
การจองสำเร็จ
4
XDP0TT7HZ9
บ้านโจด
ที่อยู่ : รร.บ้านโจด ต.กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
10 คน
นายธีรพล เถื่อนเทียม
เบอร์โทร : 0819541865
นายปรีชา สำนวน
เบอร์โทร : 0827497539
การจองสำเร็จ
5
D7S6P0QB0F
บ้านนาส้มโฮง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
6 คน
นายสุชาติ หนูโนต
เบอร์โทร : 0872358524
นายสุวัฒน์ ประวันโน
เบอร์โทร : 0856812915
การจองสำเร็จ
6
ZFU8A2MTU0
โรงเรียนาวังศึกษาวิช
ที่อยู่ : อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
3 คน
นายเกื้อกูล วรรณสาร
เบอร์โทร : 0898425291
นายพนม ถาปัน
เบอร์โทร : 0898419109
การจองสำเร็จ
7
0PL1S8P8PP
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ที่อยู่ : 163 ม.3 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
18 คน
18 คน
18 คน
18 คน
นายวรเวช แง่พรหม
เบอร์โทร : 0941616498
นายสมพงษ์ โกดหอม
เบอร์โทร : 0972470002
การจองสำเร็จ
8
L8YQFUPJB3
บ้านโสน
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโสน หมู่ที่ 8 บ้านโสน ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
15 คน
15 คน
นายชูชาติ คิดดี
เบอร์โทร : 0811111111
นายชูชาติ คิดดี
เบอร์โทร : 0811111111
การจองสำเร็จ
9
L53YS0HT85
โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 บ้านกระทุ่มแท่น ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
4 คน
4 คน
นายสหพันธ์ เปาจันทึก
เบอร์โทร : 0963065633
นายสหพันธ์ เปาจันทึก
เบอร์โทร : 0963065633
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม