ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
ZY8GGY8VSH
บ้านสะแกงาม
ที่อยู่ : 148 หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
100 คน
นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์
เบอร์โทร : 0878714035
นางสาวสมหมาย จักสาร
เบอร์โทร : 0933345792
การจองสำเร็จ
2
WQUCAVEWE0
จักราชวิทยา
ที่อยู่ : 28 ม.4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
100 คน
ดร.บุญไพร หมู่ทองหลาง
เบอร์โทร : 0956121479
ดร.มนภรณ์ ลีลาน้อย
เบอร์โทร : 0991566938
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม