ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
SK5WWXWWC2
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
ที่อยู่ : 124 ม.1 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
10 คน
นายพินันท์ ปรัชญานุัตร
เบอร์โทร : 0868693415
นางนะพาภรณ์ ปัญญาสาย
เบอร์โทร : 0933230639
การจองสำเร็จ
2
M8DM27C1RK
ชุมแพศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมแพศึกษา 167 หมู่ 18 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
40 คน
นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
เบอร์โทร : 0812600589
นายทนงศักดิ์ แต่งสุวรรณมีโชค
เบอร์โทร : 0833601122
การจองสำเร็จ
3
KGRVEWNFX8
บ้านโพนสูง
ที่อยู่ : 112 หมู่ 8 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
12 คน
นางดรุณี ราชพัฒน์
เบอร์โทร : 0879530874
น.ส.นุชรี ศรีพรหม
เบอร์โทร : 0862280513
การจองสำเร็จ
4
LRSEZV7CKS
เสลภูมิพิทยาคม
ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
11 คน
นายไพฑูรย์ มนตรี
เบอร์โทร : 0819549389
นางทฤฒมน บุญล้อม
เบอร์โทร : 0955490939
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม