ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
ZTSF20ZJ6K
บ้านหนองกุงใหญ่
ที่อยู่ : ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
8 คน
นายพุธ คำแสงทอง
เบอร์โทร : 0862221803
นางทัศนีย์ ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0970635360
การจองสำเร็จ
2
79Y937GSQ9
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ที่อยู่ : 145 ม.2​ ต.โนนสะอาด​ อ.ศรีบุญเรือง​จ.หนองบัวลำภู
10 คน
นายอภิมุข​ ลี้พงษ์กุล
เบอร์โทร : 0828374589
นางนงนุช​ บัวงาม
เบอร์โทร : 0872342182
การจองสำเร็จ
3
YP6RL9XH26
โนนพะยอมพิทยไพศาล
ที่อยู่ : ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
10 คน
นางสาวพัฒนฉัตร. นุพล
เบอร์โทร : 0879669581
นางสาวจารุวรรณณี. เหล่าดี
เบอร์โทร : 0890367658
การจองสำเร็จ
4
ABMDPHKRDT
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
การจองสำเร็จ
5
H1XR89L3XA
ชุมชนคงวิทยา
ที่อยู่ : หมู่11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
7 คน
7 คน
นางวรนัน
เบอร์โทร : 0818794745
นางวรนันท์
เบอร์โทร : 0818794745
การจองสำเร็จ
6
SDG7THNWV7
ร.ร.บ้านหนองดินดำ
ที่อยู่ : บ้านหนองดินดำ. สพป.อบ5
10 คน
10 คน
นายธวัชชัย
เบอร์โทร : 0878740764
นางดรุณี
เบอร์โทร : 0862437924
การจองสำเร็จ
7
2MN56EX4AF
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
20 คน
นายชาตรี ปาลพันธุ์
เบอร์โทร : 0898453696
นางวิชุนันท์ ลองจำนงค์
เบอร์โทร : 0879655627
การจองสำเร็จ
8
PEQFYJJFDA
โรงเรียนบ้านยาง
ที่อยู่ : ตำบลเมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
6 คน
นายอุทิศ โพธิ์งาม
เบอร์โทร : 0843347572
นางวรรณภา สอนศรี
เบอร์โทร : 0952107298
การจองสำเร็จ
9
RLRUKQ36R1
บ้านดู่ใหญ่
ที่อยู่ : ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
12 คน
12 คน
ดร.ชำนาญ ศรีวงษ์
เบอร์โทร : 0833279268
นางสาวขนิษฐา พันทา
เบอร์โทร : 0819676577
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม