ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
UEGD4SAJMD
คำเตยอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
20 คน
นายวีระ ดีแนบเนียน
เบอร์โทร : 0933281314
นางพิจิตรา วิชนา
เบอร์โทร : 0872143222
การจองสำเร็จ
2
U74F02LQZG
กู่สวนแตงพิทยาคม
ที่อยู่ : 116 หมู่ 1 ต หนองแวง อ บ้านใกม่ไชนพจน์ จ.บุรีรัมย์
40 คน
60 คน
60 คน
4 คน
นายชัยวัฒน์ พลธรรม
เบอร์โทร : 0819977457
นายชัยวัฒน์ พลธรรม
เบอร์โทร : 0819977457
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม