ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WE8U7FGPTP
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
ที่อยู่ : ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2
12 คน
นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์
เบอร์โทร : 0656305372
นางสาวลัดดาวรรณ หาญกุล
เบอร์โทร : 0896903956
การจองสำเร็จ
2
3JZUAQK9EM
บ้านหนองคลอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 บ้านหนองคลอง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
7 คน
นางชุติมา กะริอุณะ
เบอร์โทร : 0633989395
นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์
เบอร์โทร : 0905780749
การจองสำเร็จ
3
XZF7W0ZL27
บ้านบกหนองทันนำ
ที่อยู่ : ต.หนองทันนำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
6 คน
6 คน
นายพรหมลิขิต เวชกามา
เบอร์โทร : 0956137497
นางกชพรรณ ถุระพัฒน์
เบอร์โทร : 0956137497
การจองสำเร็จ
4
201QJ25TSJ
บ้านนาลานข้าว
ที่อยู่ : 107 หมู่ 9 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
12 คน
12 คน
นายศุภศิลป์ มั่นมา
เบอร์โทร : 0872153484
นายศุภศิลป์ มั่นมา
เบอร์โทร : 0872153484
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม