ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
2U9B38JE46
บ้านนาเก็น
ที่อยู่ : บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
10 คน
10 คน
พรชัย นาทา
เบอร์โทร : 0853538254
วาทินี พลีศักดิ์
เบอร์โทร : 0638504388
การจองสำเร็จ
2
EEKM93C09P
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ม.8 บ้านพังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
8 คน
นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ
เบอร์โทร : 0837461016
นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา
เบอร์โทร : 0973348141
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม