ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
64X1PSG5B0
ภูเขียว
ที่อยู่ : อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
10 คน
10 คน
นายกษิดิศ ปลื้มญาตื
เบอร์โทร : 0854534584
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
เบอร์โทร : 0854534584
การจองสำเร็จ
2
ECFEXR1JGP
ภูเขียว
ที่อยู่ : อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
10 คน
10 คน
นายกษิดิศ ปลื้มญาตื
เบอร์โทร : 0854534584
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
เบอร์โทร : 0854534584
การจองสำเร็จ
3
LBTJKH0146
โนนสูงพิทยาคม
ที่อยู่ : อำเภอโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ์
10 คน
10 คน
นางธันญณัญช์ มีดินดำ
เบอร์โทร : 0918681678
นางธันญณัญช์ มีดินดำ
เบอร์โทร : 0918681678
การจองสำเร็จ
4
3VAYU84AVH
โนนสูงพิทยาคม
ที่อยู่ : อำเภอโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ์
10 คน
10 คน
นางธันญณัญช์ มีดินดำ
เบอร์โทร : 0918681678
นางธันญณัญช์ มีดินดำ
เบอร์โทร : 0918681678
การจองสำเร็จ
5
HZ0ZVL7A1G
โคกเครือวิทยา
ที่อยู่ : 27​ ม.1​ ต.โคกเครือ​ อ.หนองกุงศรี​ จ.กาฬสินธุ์
10 คน
10 คน
นายสาคร​ คำแสน
เบอร์โทร : 0812535908
นางธัญญา​ คำแสน
เบอร์โทร : 0856646065
การจองสำเร็จ
6
RP4DMYW904
ชุมชนบ้านเมืองหงส์
ที่อยู่ : 101 ม.15 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด45180
30 คน
นายฤๅชัย พิมพ์วิชัย
เบอร์โทร : 0813821634
นางนภาวรรณ สุทธิโสกเชือก
เบอร์โทร : 0611036420
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม