ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
G915XZRVBF
นครพนมวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
50 คน
50 คน
50 คน
นายประหยัด วังวร
เบอร์โทร : 0817029164
นายนวธร นนท์คำวงค์
เบอร์โทร : 0949565552
การจองสำเร็จ
2
Y2E2H6MHUA
บ้านหนองยาง
ที่อยู่ : ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
30 คน
ผอ.บุญตา ชาญชำนิ
เบอร์โทร : 0849539870
คุณครูไฉไล กองเกิด
เบอร์โทร : 0872250752
การจองสำเร็จ
3
271SEHZYDH
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ที่อยู่ : 149 หมู่ 10 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44120
5 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางสาวกชกร ดงเทียมสี
เบอร์โทร : 0939589402
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม