ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7WH3QGGZ96
เมืองคง
ที่อยู่ : 9 หมู่ 11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
80 คน
80 คน
80 คน
นายสุพล เชื่อมพงษ์
เบอร์โทร : 0956200039
นายไพรัช เชื้อประทุม
เบอร์โทร : 0974429694
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม