ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7G8K1AK5FM
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนค้อ หมู่11 ตำบลนาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
10 คน
นายพินิจ นาทองห่อ
เบอร์โทร : 0885633656
นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง
เบอร์โทร : 830047978
การจองสำเร็จ
2
5MDWYJ8LJC
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนค้อ หมู่11 ตำบลนาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
10 คน
นายพินิจ นาทองห่อ
เบอร์โทร : 0885633656
นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง
เบอร์โทร : 0830047978
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม