ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
3UTGLEBXH4
นางรอง
ที่อยู่ : อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
10 คน
10 คน
10 คน
นายสรายุทธ เสลารักษ์
เบอร์โทร : 0899436505
ศิริปัญญา สะเดา
เบอร์โทร : 0899436505
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม