ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YNY0DENPG5
บ้านคำน้ำสร้าง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
15 คน
นายชำนาญ สุรินาม
เบอร์โทร : 0873772433
นางมัชฉา ทุมมา
เบอร์โทร : 0918295186
การจองสำเร็จ
2
WB7YD4S3MM
โพนทันเจริญวิทย์
ที่อยู่ : ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
10 คน
นาย สุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
เบอร์โทร : 045762055
นางจิตรา ไทยเครือวัลย์
เบอร์โทร : 0895756538
การจองสำเร็จ
3
QU4ZY2CE4H
บ้านโพนก่
ที่อยู่ : ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน นครพนม
5 คน
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิณ
เบอร์โทร : 0833344366
นายกัมปนาท. บุตรศรีรักษ์
เบอร์โทร : 0833418390
การจองสำเร็จ
4
WF8TNAGXAQ
บ้านเหมืองแพร่
ที่อยู่ : ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
4 คน
นางระพีพร โคตรชนะ
เบอร์โทร : 0862277505
นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
เบอร์โทร : 0821196066
การจองสำเร็จ
5
E31JSN58BW
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
14 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
การจองสำเร็จ
6
3KB7JUEH0F
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
6 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
การจองสำเร็จ
7
Y3DX9F56FG
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
16 คน
นายเกษม แอบอิง
เบอร์โทร : 0862356335
นางสาวจีรภา โกทา
เบอร์โทร : 0850117523
การจองสำเร็จ
8
8WWSJ0SJFP
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
ที่อยู่ : หมู่9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
10 คน
นายวรวิช บุญประสิทธิ์
เบอร์โทร : 0818738235
นายเนวิน โคตคำ
เบอร์โทร : 0844181907
การจองสำเร็จ
9
7RXCLF00PD
โรงเรียนบ้านกกทอง
ที่อยู่ : 162 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
7 คน
7 คน
นายสุพจน์ นาเลาห์
เบอร์โทร : 0956519935
นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท?
เบอร์โทร : 0958803302
การจองสำเร็จ
10
7D9K6J744C
บ้านเหมืองแพร่
ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
3 คน
นางระพีพร โคตรชนะ
เบอร์โทร : 0862277505
นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
เบอร์โทร : 0821196066
การจองสำเร็จ
11
MNVCSQPTVC
วัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
20 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม