ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
H3G5VF1N7P
โรงเรียนกุมภวาปี
ที่อยู่ : 164 ม.3 บ.ดงเมือง ต.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
28 คน
นายอาวุธ เคนแสนโคตร (ผอ.)
เบอร์โทร : 0817089499
นายฉลาด สิทธคุณ
เบอร์โทร : 0895733019
การจองสำเร็จ
2
NM85J9Q4XU
โรงเรียนบ้านโคกถาวร
ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
18 คน
นางละม่อม เคนไชยวงศ์
เบอร์โทร : 0895703197
นางสาวดวงฤทัย เขื่อนพงษ์
เบอร์โทร : 0801967595
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม