ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
PM7D0M92G1
บ้านหนองคู อำเภอบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ที่อยู่ : อำเภอบ้านแท่น จ.ชัยภมิ สพป.ชย.2
6 คน
นายสินธ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
นางชัชฎาพร ภารา
เบอร์โทร : 0981024788
การจองสำเร็จ
2
42NSZJV60J
โรงเรียนบ้านวังหินซา สพป.นภ.2
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
5 คน
นายกิตติพันธ์ บุดดี
เบอร์โทร : 0625926477
นายอัษฎาวุธ โสรส
เบอร์โทร : 0953084259
การจองสำเร็จ
3
CQVQ5YBV4L
บ้านหนองคู
ที่อยู่ : ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
9 คน
นายสินธุ์ สัตพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
นางชีชฎาพร ภารา
เบอร์โทร : 0981024788
การจองสำเร็จ
4
RTP50SEDGP
หนองจระเข้เรืองศิลป์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 15 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
5 คน
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
เบอร์โทร : 0910518947
นางกานต์ทิตา ปัตถาทุม
เบอร์โทร : 0895751712
การจองสำเร็จ
5
MDTXNXWCZW
บ้านปะหละ
ที่อยู่ : ม.8 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
5 คน
นายกิตติพจน์ อันทะชัย
เบอร์โทร : 0857630447
นางกองแก้ว ทองนำ
เบอร์โทร : 0812829798
การจองสำเร็จ
6
2FJMYJVQAZ
โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
7 คน
นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ
เบอร์โทร : 0817697549
นางวาสนา ไชยชำ
เบอร์โทร : 0819744562
การจองสำเร็จ
7
1UHLVX9QQY
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
ที่อยู่ : 132 หมู่ 9 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
8 คน
นายพยุง วรรณทอง
เบอร์โทร : 0892742999
นางพรรณมณี มะอาจเลิศ
เบอร์โทร : 0833599209
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม