ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BNC8VW73AV
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
ที่อยู่ : โรงเรียนทับกุงประชานุกูล ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340
4 คน
4 คน
4 คน
นายนิยม คลังแสง
เบอร์โทร : 0898948543
นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโก
เบอร์โทร : 0981019141
การจองสำเร็จ
2
KB4DQ2L226
โรงเรียนบ้านตาโกน
ที่อยู่ : ม.1​ ต.ตาโกน​ อ.เมืองจันทร์​ จ.ศรีสะเกษ
15 คน
นางสาววิชชุตา​ ไชยราช
เบอร์โทร : 0643133987
นางเพ็ญศรี​ ชูเลิศ
เบอร์โทร : 0924535299
การจองสำเร็จ
3
U3G4GWBA9W
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
ที่อยู่ : หมุ่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
10 คน
นายสมหมาย แน่นอุดม
เบอร์โทร : 0956054921
น.ส.อนุรักษ์ โชติพันธ์
เบอร์โทร : 0849827928
การจองสำเร็จ
4
TLNLA242UQ
บ้านหนองสนุ่น
ที่อยู่ : หมู่7 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
8 คน
นางอรทัย ยศปัญญา
เบอร์โทร : 0833347351
นางอรทัย ยศปัญญา
เบอร์โทร : 0833347351
การจองสำเร็จ
5
38P0WQV8FM
บ้านวังขอนสัก
ที่อยู่ : บ้านวังขอนสัก ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
11 คน
-
เบอร์โทร : 0
นายประเวทย์ สิงห์ชัย
เบอร์โทร : 0895060290
การจองสำเร็จ
6
SP4B1BP92Z
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ที่อยู่ : บ้านวังตาท้าว ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
10 คน
นายวิรัช ฉันทิยานนท์
เบอร์โทร : 0810669571
วุฒิชัย ใจเที่ยง
เบอร์โทร : 0856083299
การจองสำเร็จ
7
FT65RW4GGY
อนุบาลหนองกี่
ที่อยู่ : ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
13 คน
นางสุกานดา ชำนิประโคน
เบอร์โทร : 0625974490
นางจินดารัตน์ หนูประโคน
เบอร์โทร : 0973294590
การจองสำเร็จ
8
AGTU87VVWP
อนุบาลหนองกี่
ที่อยู่ : 103/1 หมู่ 9 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
15 คน
นางสุกานดา ชำนิประโคน
เบอร์โทร : 0625974490
นายบุญถม เพาะไธสง
เบอร์โทร : 0610380492
การจองสำเร็จ
9
C06RYYWJGN
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ที่อยู่ : บ้านวังตาท้าว ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
10 คน
นายวิรัช ฉันทิยานนท์
เบอร์โทร : 0810669571
นายวุฒิชัย ใจเที่ยง
เบอร์โทร : 0856083299
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม