ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BNC8VW73AV
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
ที่อยู่ : โรงเรียนทับกุงประชานุกูล ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340
4 คน
4 คน
4 คน
นายนิยม คลังแสง
เบอร์โทร : 0898948543
นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโก
เบอร์โทร : 0981019141
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม