ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
62QX46C5QA
อมตวิทยา
ที่อยู่ : 121 หมู่ 4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
65 คน
65 คน
10 คน
ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
เบอร์โทร : 0824479999
นายชัยรัตน์ สิทธิบุรี
เบอร์โทร : 0868501110
การจองสำเร็จ
2
7JCG21PWLM
โรงเรียนสีดาวิทยา
ที่อยู่ : 112 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
23 คน
23 คน
นายนิสิทธิ์ ส่งสุข
เบอร์โทร : 0868792618
นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์
เบอร์โทร : 0943373235
การจองสำเร็จ
3
166CXYF7N0
ชุมชนวังสะพุง
ที่อยู่ : 356หมู่10ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย42130
5 คน
นายศักดา พุทซาคำ
เบอร์โทร : 0817293588
นายคำปน นามโยธี,นางปิยภรณ์ ศรีเมือง
เบอร์โทร : 0980971797
การจองสำเร็จ
4
83CTEM4FET
รร.บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
ที่อยู่ : หมู่2​ บ้านหัวฝาย​ ต.ปอแดง​อ.ชนบท​ จ.ขอนแก่น​40180​
4 คน
นายวุฒิชาติ​ จันทร์ดิษฐ์
เบอร์โทร : 0887101948
นางพัชชานันท์​ สุขไพบูลย์
เบอร์โทร : 0987503945
การจองสำเร็จ
5
RX1Y0SXGL4
บ้านนาแพง
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านนาแพง ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
20 คน
20 คน
นางบาหลี กิยะแพทย์
เบอร์โทร : 0862380859
น.ส.พรโสพิศ อวยชัย
เบอร์โทร : 0895777520
การจองสำเร็จ
6
6U965TSD7W
บ้านนาแพง
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านนาแพง ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
10 คน
10 คน
นางบาหลี กิยะแพทย์
เบอร์โทร : 0862380859
น.ส.พรโสพิศ อวยชัย
เบอร์โทร : 0895777520
การจองสำเร็จ
7
TM3TC753WT
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
การจองสำเร็จ
8
U4BVJ25VTQ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตพบลหนองแสง
ที่อยู่ : 304หมู่1ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม44120
6 คน
นางณัฐนรี นาคมี
เบอร์โทร : 0857446939
นฤมล ประจันทร์ตัง
เบอร์โทร : 0650943921
การจองสำเร็จ
9
Z7SF0KTNQ9
วัดบ้านปะทัดบุ
ที่อยู่ : หมู่ 1ต.ประทัดยุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
10 คน
นายสมหมาย อาทวัง
เบอร์โทร : 0653393835
นางญาณิศา นาถาบำรุง
เบอร์โทร : 0878777817
การจองสำเร็จ
10
MBGWNW3TVV
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
13 คน
นายไพฑูรย์ มนตรี
เบอร์โทร : 0819549389
นางทฤฒมน บุญล้อม
เบอร์โทร : 0955490939
การจองสำเร็จ
11
XGP7SWF4FB
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่ : 252 หมู่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
12 คน
ดร.ภูวนาถ ยุพานวิทย์
เบอร์โทร : 0863865749
นางสาวสุดารัตน์ ประกอบดี
เบอร์โทร : 0821514769
การจองสำเร็จ
12
P08FAX3HQ4
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ที่อยู่ : เลขที่ 299 หมู่ 1 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2 คน
26 คน
นายวิเชียร ทองคลี่
เบอร์โทร : 0985860843
นางนิตย์ หมายเจริญ
เบอร์โทร : 0817251056
การจองสำเร็จ
13
8R7N4JNF6V
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
9 คน
นายไพฑูรย์ มนตรี
เบอร์โทร : 0819549389
นางทฤฒมน บุญล้อม
เบอร์โทร : 0955490939
การจองสำเร็จ
14
7J3LCZPG44
ซับใหญ่วิทยาคม
ที่อยู่ : ม.1 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130
11 คน
นายจิมมี่ ทองพิมพ์
เบอร์โทร : 082-8492993
นายปรัชญา หมื่นขันธ์
เบอร์โทร : 096-9436182
การจองสำเร็จ
15
TDZZ96DTA0
นาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.24
ที่อยู่ : 99 หมู่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
15 คน
นางรดา ฉายผาด
เบอร์โทร : 0632185295
นางดวงอุไร สระเพ็ชร
เบอร์โทร : 0639702105
การจองสำเร็จ
16
FLL10H6V3N
เสลภูมิพิทยาคม
ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
22 คน
นายไพฑูรย์ มนตรี
เบอร์โทร : 0819549389
นางทฤฒมน บุญล้อม
เบอร์โทร : 0955490939
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม