ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
AV1R5WLFM6
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
5 คน
นายกัณหา โตสกุล
เบอร์โทร : 0851048699
นายนิพล ทองคำดี
เบอร์โทร : 0801706626
การจองสำเร็จ
2
6K98CRR482
บ้านวังขอนสัก
ที่อยู่ : บ้านวังขอนสัก ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
12 คน
-
เบอร์โทร : 0895060290
นายประเวทย์ สิงห์ชัย
เบอร์โทร : 0895060290
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม