ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
367S0A9BGG
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
ที่อยู่ : บ้านโคกงาม ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
4 คน
4 คน
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
เบอร์โทร : 979529898
นายไพโรจน์ ยิ่งยืน
เบอร์โทร : 0879143553
การจองสำเร็จ
2
6AW0QC9418
โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
ที่อยู่ : ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
12 คน
12 คน
นางสาววรัญญา สำแดงชัย
เบอร์โทร : 0879537963
นางสาวจิรัชยา ผลแสง
เบอร์โทร : 0952521586
การจองสำเร็จ
3
DFQMA5TBNB
โรงเรียนบ้านหนองซน ตำบลหนองซน อำนาทม จังหวัดนครพนม
ที่อยู่ : - หมู่ 8 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
7 คน
7 คน
นายนิคม สีแสงจันทร์
เบอร์โทร : 0843175757
นายสมพงษ์ บุญตาท้าว
เบอร์โทร : 0655433369
การจองสำเร็จ
4
0X671UMET6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
10 คน
นายอดิประพล วรรณพฤกษ์
เบอร์โทร : 0881641154
นางสุพรรณี โพธิล่าม
เบอร์โทร : 0862225910
การจองสำเร็จ
5
79HP8PK1R8
บ้านตามุย
ที่อยู่ : บ้านตามุย หมู่4 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
11 คน
นางสาวพัชรวดี หลงชิน
เบอร์โทร : 0645081985
นางสาวพัชรวดี หลงชิน
เบอร์โทร : 0645081985
การจองสำเร็จ
6
ZXB131MDCE
โรงเรียนบ้านนายอน้อย ต.นางาม อ.เรณูนคร สพป.นพ.1
ที่อยู่ : 52 หมู่ 2 บ.นายอน้อย ต.นางาม จ.นครพนม
16 คน
18 คน
นายภักพร อัตติยะ
เบอร์โทร : 0810473641
นายภักพร อัตติยะ
เบอร์โทร : 0810473641
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม