ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
UV0R8JKP75
โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
ที่อยู่ : 235 หมู่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
15 คน
นางสุจินดา ศรีประไหม
เบอร์โทร : 0923987939
นายภาณุวัฒน์ แสงเพ็ชร
เบอร์โทร : 0903495435
การจองสำเร็จ
2
GCA8247C8D
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ
ที่อยู่ : บ้านแคนเหนือ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
15 คน
นายวิบูลย์ ชาปัญญา
เบอร์โทร : 0654938254
น.ส.วรัทยา ไสวดี
เบอร์โทร : 0945322112
การจองสำเร็จ
3
GT5CM7Q9FT
หนองหงส์พิทยาคม
ที่อยู่ : 122 ม.6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
50 คน
80 คน
ดร.กิตติชัย ตระกูลกิตติ
เบอร์โทร : 0898448297
นายอาทร ประสิทธินอก
เบอร์โทร : 0981672713
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม