ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
UV0R8JKP75
โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
ที่อยู่ : 235 หมู่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
15 คน
นางสุจินดา ศรีประไหม
เบอร์โทร : 0923987939
นายภาณุวัฒน์ แสงเพ็ชร
เบอร์โทร : 0903495435
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม