ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8H8WPWP2QR
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.รอ.3
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
4 คน
นางละมัย ขันแข็ง
เบอร์โทร : 0845125690
นางละมัย ขันแข็ง
เบอร์โทร : 0845125690
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม