ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8H8WPWP2QR
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.รอ.3
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
4 คน
นางละมัย ขันแข็ง
เบอร์โทร : 0845125690
นางละมัย ขันแข็ง
เบอร์โทร : 0845125690
การจองสำเร็จ
2
Z6H724LHW5
โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
ที่อยู่ : บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
10 คน
นายเด็ดดวง ชมศิริ
เบอร์โทร : 0928503043
นางสุปราณี ชมศิริ
เบอร์โทร : 0811838530
การจองสำเร็จ
3
XVMRL2J99N
บ้านโคกก่อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโคกก่อ ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
5 คน
5 คน
นายณัฐพล คำหารพล
เบอร์โทร : 0813202779
นางสาวณัฐทิยา วงษ์ชารี
เบอร์โทร : 0955136079
การจองสำเร็จ
4
4EB2S2B9GB
โรวเรียนบ้านหนองคู
ที่อยู่ : สพป.ชัยภูมิ เขต 2
5 คน
ผอ.สินธิ์ สัมพันธ์
เบอร์โทร : 0844747636
นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา
เบอร์โทร : 0951943527
การจองสำเร็จ
5
XU108K5KG4
โรงเรียนบ้านนาทราย
ที่อยู่ : อุบล เขต 2
10 คน
นายไพบูลย์ พิลาสุข
เบอร์โทร : 0629963154
นางพิกุล พิลาสุข
เบอร์โทร : 0629963154
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม