ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
C1RQS1QZ81
ร.ร.บ้านสงยาง
ที่อยู่ : ย้านสงยาง ต.สงยาง อ.มหาขนะชัย จ.ยโสธร
10 คน
นายนิยม. แสนบุญเรือง
เบอร์โทร : 0879586210
นางกาญจนี. มณีพราว
เบอร์โทร : 0816222988
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม