ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8FGTCZYPKD
หนองขามวิทยาคาร
ที่อยู่ : ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
8 คน
นายพินิต แสงสุข
เบอร์โทร : 0866327779
นางกฤษฎี โถชารี
เบอร์โทร : 0844280982
การจองสำเร็จ
2
1V4NW7NCUS
โรงเรียนชุมชนบ้านหัน
ที่อยู่ : ชัยภูมิ
12 คน
12 คน
นายปรีชา ทัศน์ละไม
เบอร์โทร : 044109867
นาง ปณิดา ภูสีดวง
เบอร์โทร : 057467522
การจองสำเร็จ
3
S0KGMVG7PH
โรงเรียนบ้านหนองกินเพล
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
6 คน
6 คน
6 คน
นายสำลี พรมสุ
เบอร์โทร : 0819675884
นายสำลี พรมสุ
เบอร์โทร : 0819675884
การจองสำเร็จ
4
8D0XX2E0JS
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
5 คน
5 คน
นายวิเชียร ไกรศรีวรรธน
เบอร์โทร : 043291212
นางสาวประกายแก้ว ผิวนอก
เบอร์โทร : 0880516463
การจองสำเร็จ
5
PGHFD254NT
โรงเรียนนาอ้อวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านนาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
12 คน
12 คน
นายไพชยา พิมพ์สารี
เบอร์โทร : 042071048
นาย สมศักดิ์ งามสวัสดิ์
เบอร์โทร : 042071048
การจองสำเร็จ
6
LAEL40J0PW
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ที่อยู่ : 200 หมู่ 13 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
12 คน
12 คน
นายณัฐฏณชัย เบี้ยวเก็บ
เบอร์โทร : 0819788863
นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์
เบอร์โทร : 0819748411
การจองสำเร็จ
7
1E1ZUUZXD2
โรงเรียนหนองหานวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้าน601 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
65 คน
65 คน
65 คน
นายธวัช บรรเลงรมย์
เบอร์โทร : 0954040083
นายธวัช บรรเลงรมย์
เบอร์โทร : 0954040083
การจองสำเร็จ
8
5T23JDYXVX
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
ที่อยู่ : 156 ม.9 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
11 คน
11 คน
นายอาทิต กันธินาม
เบอร์โทร : 0
นายธนวัฒน์ พรมเมือง
เบอร์โทร : 0959204006
การจองสำเร็จ
9
CT78T23Q8Y
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
ที่อยู่ : 156 ม.9 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
11 คน
11 คน
11 คน
นายอาทิต กันธินาม
เบอร์โทร : 0
นายธนวัฒน์ พรมเมือง
เบอร์โทร : 0959204006
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม