การแข่งขันการแสดงตลกป.1-ม.3


วันที่แข่งขันของกิจกรรมนี้
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
ภาพอาคาร/ห้อง แข่งขัน
เวลา

1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
  09.00 น. เป็นต้นไป
 • นายนรินทร์ บุญเย็น
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 087-2587451
 • นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 096-6154124
 • นางราตรี แทนคำ
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 090-2378244
 • นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์
  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
  เบอร์โทร : 085-3162313

รายชื่อโรงเรียนใกล้เคียงที่สามารถเป็นที่พักได้


ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์
1
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 58 คน ว่าง 2 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 58 คน ว่าง 2 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 40 คน
60 กม.
15 กม.
35 กม.
20 กม.
20 กม.
นายบัวพัน ขันตี
0854968537
นายบัวพัน ขันตี
0854968537
รับสูงสุดแล้ว !!
2
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 46 คน ว่าง 14 คน
60 กม.
1 กม.
25 กม.
25 กม.
25 กม.
นายเนติวัฒน์ บำรุง
0879541556
นายเนติวัฒน์ บำรุง
0879541556
3
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
229 หมู่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 13 คน ว่าง 87 คน
68 กม.
3 กม.
30 กม.
30 กม.
20 กม.
นายสมัย อดทน
0839345120
นายไพฑูรย์ กันยา
0813892066
นางสาวอรอุษา โคสัย
0879023291
4
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
หมู่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 63 คน ว่าง 17 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 63 คน
81 กม.
16 กม.
40 กม.
42 กม.
15 กม.
นายบุญมี จันทวี
0801637557
นางนิภาพร ปุณประวัติ
0898461258
นางสุภาพร ขันตี
0879655454
5
บ้านหนองหญ้าลาด
หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 49 คน ว่าง 1 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
65 กม.
1 กม.
24 กม.
30 กม.
20 กม.
นายชาญ ชมชื่น
0878682954
นางศิราภรณ์ พานิช
0849218326
นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา
0852027456
6
วัดบ้านเดียงตะวันตก
6032 Rural Rd, ตำบล เวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 90 คน ว่าง 10 คน
67 กม.
3 กม.
30 กม.
65 กม.
25 กม.
พระครูสันติธรรมกิจ
0998154723
นายทองคำ รักษาวงษ์
0998154723

แผนที่แข่งขัน


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม