การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3


วันที่แข่งขันของกิจกรรมนี้
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา

1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1205 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
  • นายสหราช บุญไทย
    ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
    เบอร์โทร : 080-1500638
    Line : 0801500638
    http://line.me/ti/p/~0801500638
  • นางคุณากร บุญสาลี
    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
    เบอร์โทร : 088-3777090
    Line : 0883777090
    http://line.me/ti/p/~0883777090
  • นางสาวกาญกัญตา เหมือนเพ็ชร
    ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
    เบอร์โทร : 082-1314657
    Line : 0821314657
    http://line.me/ti/p/~0821314657
  • นายแมนศักดิ์ แถมวัน
    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว
    เบอร์โทร : 081-7906230
    Line : 0817906230
    http://line.me/ti/p/~0817906230
  • นายถนอม สินศิริ
    ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว
    เบอร์โทร : 086-8685022
    Line : 0868685022
    http://line.me/ti/p/~0868685022

แผนที่แข่งขัน


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม